Hizmetlerimiz

UNİTEK ELEKTRİK A.Ş. olarak  Test ve Ölçü Cihazları satışı yapmaktayız, satışını gerçekleştirdiğimiz ürünlerin listesine “Ürünlerimiz” sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

UNİTEK ELEKTRİK olarak temel kalite politikamız aşağıda tanımlı ilkelerden oluşmaktadır:

 1. Bağlı olunan ulusal ve uluslararası tüm standartlar çerçevesinde ve akreditasyon kurumuna beyan edilen kapsam doğrultusunda verilen hizmetlerin şeffaf, güvenilir, tarafsızlık ve gizlilik ilkelerine bağlı kalınarak gerçekleştirmek.
 2. Yürütülmekte olan entegre kalite yönetim sisteminin etkinliğinin artırılması, kalite hedefleri doğrultusunda müşteri ve diğer otoritelere ait taleplerin en etkin şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.
 3. Kalite bilincinin tüm personele etkin bir şekilde iletilmesi ve var olan kalite sisteminin tüm personelin katkı vereceği şekilde sürekli iyileştirilmesini sağlamak.
 4. Tüm yasal gereklilikler ve ilgili standartlar doğrultusunda müşteri memnuniyetini esas alarak verilen hizmetlerin çağın ve diğer tüm yasal gerekliliklerin şartlarını karşılayacak şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak.
 5. Personeli ile bütünleşmiş bir firma haline gelmek, ortak kalite bakış açısını benimsemek. Bilinçli, kalifiye elemanlarla artı değer getiren tüm aktiviteleri uygulamaya koymak.
 6. Tüm faaliyet kapsamı çerçevesinde verilen hizmetlerin etkinliğini değerlendirmek ve sürekli iyileştirme faaliyetleri etkinliğini arttırmak.
 7. Gerçekleştirilen tüm faaliyetler sonucunda çevre güvenliği ile ilgili yasal şart ve mevzuatlara uygun ve çevreyle dost olarak gerçekleştirmek.
 8. Her türlü israftan kaçınarak doğal kaynakların korunmasına katkı vermek.
 9. Geri dönüşüm bilinci ile atık yönetimini etkin kılmak.
 10. Çalışanların yaralanma ve ya olası her türlü kaza riskini minimize etmek için tesis ve donanımların düzenli bakımlarını gerçekleştirerek, güvenli bir çalışma ortamı yaratmak.
 11. İş sağlığı ve çevre bilincini tüm personele doğru bir şekilde aktararak bu bilincin oluşmasını sağlamak.
 12. Bütün faaliyetlerimizi ; “Önce İş Güvenliği ” ve ” Çocuklarımıza Temiz ve Güvenli bir Çevre Mirası ” ilkelerine göre yürütmek.
  UNİTEK ELEKTRİK A.Ş.