CE Test Cihazları

Elektriksel Güvenlik Test Cihazları (CE Test Cihazları)

Elektrikli cihaz kullanan kişilerin can  güvenliğini  akım, gerilim gibi tehlikelerden korumak amacıyla alınan önlemlere CE testleri olarak tanımlayabiliriz. Fabrikalarda seri üretimi yapılan  cihazların  tasarım ve üretim hataları durumunda  o cihazı kullanan kişinin can güvenliği  tehlikeye girebilir. Bu nedenle cihazların denetlenmesi,  ölçülmesi  ve kontrolleri amacıyla yapılan testleri  CE Test Cihazları yapabilmektedir. CE Test Cihazları aşağıdaki testleri yapabilmektedir.

 1. CE Test Cihazı yüksek gerilim testi yapabilmektedir.
 2. CE Test Cihazı kaçak akım testleri yapabilmektedir.
 3. CE Test Cihazı ile üç farklı dokunma kaçak akımı, toprak kaçak akımı yerine kaçak akım testlerinin tümünü yapabilirsiniz.
 4. CE Test Cihazı izalasyon testi yapabilmektedir.
 5. CE Test Cihazı toprak sürekliliği testini yapabilmektedir.
 6. CE Test Cihazı ile fonksiyonel testleri yapabilirsiniz.

 

Toprak Megerleri

1. TOPRAKLAMA
1.1. Tanımı
Enerji üretim, iletim ve dağıtım şebekelerinde insan hayatı ve bazı aygıtların korunması bakımından yapılan en etkili önlemlerden biride topraklamadır. Topraklama işletme akım devresinin bir noktasının veya bir tesisisin akım taşımayan iletken kısımları ile toprak arasında iletken bir bağlantı kurmak olarak tanımlanabilir

1.2.Topraklama  Çeşitleri

1.2.1. Koruma Topraklaması

Toprak megeri koruma topraklamasını ölçebilmektedir.Bir yalıtım hatasında elektrik devresinin aşırı akım koruma aygıtları ile açılmasını sağlamak için gerilim altında olmayan iletken tesis bölümlerinin topraklayıcılara ya da topraklanmış bölümlere doğrudan doğruya bağlanmasıdır.

1.2.2. İşletme Topraklaması

Toprak megeri  işletme topraklamasını ölçebilmektedir.Aktif bölümlerin ve sıfır iletkeninin topraklanmasına işletme topraklaması denir. İşletme topraklaması iki şekilde yapılır. Bunlar:

 • Toprak megeri dirençsiz işletme topraklamasını ölçebilmektedir.: topraklama devresine direnç koymadan, doğrudan doğruya yapılan topraklamadır.
 • Toprak megeri dirençli işletme topraklamasını ölçebilmektedir: Omik, endüktif ya da kapasitif bir direnç üzerinden yapılan topraklama olup genellikle OG sistemlerinde uygulanır.

1.2.3. Yıldırıma Karşı Yapılan Topraklama

Toprak megeri yıldırıma karşı yapılan topraklamayı ölçebilmektedir.Yıldırım düşmesi durumunda, işletme gereği gerilim altında bulunan iletkenlere atlamaları geniş ölçüde önlemek ve yıldırım akımını toprağa iletmek için işletme akım devresine ilişkin olmayan iletken bölümlerin topraklanmasıdır.

1.3. Topraklama Direnci Çeşitleri

1.3.1. Özgül Toprak Direnci

Toprak megeri özgül toprak direnci ölçebilmektedir.Toprağın elektriksel öz direncidir.

1.3.2. Topraklayıcının veya Topraklama Tesisinin Yayılma Direnci (RE)

Toprak megeri topraklayıcının veya topraklama tesisinin yayılma direncini (RE) ölçebilmektedir.Bir topraklayıcı ya da topraklama tesisi ile referans toprağı arasındaki toprağın direncidir.

1.3.3. Topraklama Direnci

Toprak megeri topraklama direncini ölçebilmektedir.Topraklayıcının yayılma direnci ile topraklama iletkeninin direncinin toplamıdır.

1.3.4. Toplam Topraklama Direnci

Toprak megeri toplam topraklama direnci ölçebilmektedir.Bir yerde ölçülebilen ve ölçüye giren bütün topraklamaların toplam direncidir.

1.3.5. Topraklama Empedansı (ZE)

Toprak megeri topraklama empedansını(ZE) ölçebilmektedir.Bir topraklama tesisi ile referans toprağı arasındaki (işletme frekansında) alternatif akım direncidir. Bu empedansın mutlak değeri, topraklayıcıların yayılma dirençleri ile toprak iletkenleri topraklayıcı etkisi olan kablolar gibi zincir etkili iletken empedanslarının paralel bağlanması ile elde edilir.

1.3.6. Darbe topraklama direnci

Toprak megeri darbe topraklama direncini ölçebilmektedir.Bir topraklama tesisinin herhangi bir noktası ile referans toprağı arasında, yıldırım akımlarının geçmesi sırasında etkili olan dirençtir.

İzolasyon Megerleri

İzalasyon Megeri

İzalasyon Megeri yüksek voltaj altında izolasyon ölçümü yapar.

İzolasyon Megeri aşağıdaki testleri yapabilmektedir.

 • İzolasyon Megeri güç ve dağıtım Trafolarının izolasyon testlerini yapabilmektedir.
 • İzolasyon Megeri motorların ve genaratörlerin izalasyon testlerini yapabilmektedir.
 • İzolasyon Megeri kabloların izolasyon direnci testlerini yapabilmektedir.
 • İzolasyon Megeri üretim bantlarındaki periyodik test ve bakımlardaki testlerini yapabilmetedir.
 • İzolasyon Megeri her çesit izolasyon probleminin analizi ve arıza tespitindeki testlerini yapabilmektedir.